Liiku Liipolassa -opas, joka jaettiin alueen kotitalouksiin toukokuussa 2015.
Opas liittyy Lahden kaupungin Lahti uudistuu -hankkeeseen sekä Ympäristöministeriön koordinoimaan asuinalueiden kehittämisohjelmaan Eläköön lähiö!.
Toimeksiantokokonaisuuteen kuului myös mm. julisteita, roll-up, pp-pohja ja tutkimusraportin taitto.