Tutkimusraportin taitto

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjaan kuuluvan raportin taitto.
Taitto toteutettiin tarkan, raporttien ulkoasua määrittävän graafisen ohjeistuksen mukaan: lopulliseen raporttiin kuului laaja tekstimassa alaviitteineen sekä useita kymmeniä graafeja, jotka muokattiin ohjeistuksen mukaisiksi.