Mitä tulisi huomioida logoa hankittaessa?

Yrityksesi liikemerkin/logon tulisi kuvastaa mahdollisimman hyvin yrityksesi toimialaa ja profiilia. Sen tulisi viestiä juuri sinun yrityksesi asiakaskunnalle oikeita asioita – sitä, mitä haluat yrityksestäsi kertoa.

Logon tarkoitus on ennen kaikkea myydä – tehdä yrityksesi helposti tunnistettavaksi ja houkuttelevaksi ja kertoa yrityksestäsi oikeaa ’tarinaa’. Sen tulee kuvastaa yritystäsi.

Hyvä logo on aina mahdollisimman yksinkertainen ja mieleenpainuva. Älä koskaan teetä tai osta logoa, joka on vain ”ihana kuva” tai ”kivannäköinen” – logossa tulisi aina olla jokin idea.
Sen pitää toki puhutella sinua, yrityksesi ”sielua” – mutta myös asiakkaitasi. Et ole hankkimassa logoa itseäsi, vaan asiakkaitasi varten.

Logo hankitaan aina puhtaasti kaupallisista syistä, erottamaan yrityksesi muista. Älä osta logoa vain siksi, että se on kivannäköinen.
Mieti jokaisen sinua kiinnostavan tunnuksen tai logoehdotuksen kohdalla, sopiiko se juuri sinun yrityksellesi? Onko siinä viesti, joka kuvastaa juuri sinun yritystäsi? Pohdi, miksi juuri se tunnus on kiinnostava.

Pahimmassa tapauksessa huono logo on ristiriidassa yrityksesi viestin kanssa ja tekee liiketoiminnallesi enemmän hallaa, kuin vahvistaa sitä. Se on myös syy – monien käytännön laatuvaatimusten lisäksi – miksi logo kannattaa ja tulisi aina teettää ammattilaisella.

Tältä sivulta löydät tietoa logon suunnittelusta, logon teknisistä vaatimuksista, tiedostomuodoista ja paljon muusta logoon liittyvästä.

logo

on yrityksen (tai tuotteen) nimen tarkasti määrätty esitysmuoto. Se on siis nimen typografinen tai graafinen muoto, jossa nimi vakiona aina esitetään.

tunnus

on kuvallinen symboli, jolla yritys (tai tuote) yksilöi itsensä. Tunnus yhdistetään usein logoon.

logo + tunnus = liikemerkki

Puhekielessä yrityksen liikemerkistä tai tunnuksesta puhutaan hyvin yleisesti nimellä logo – logo mielletään vahvasti juuri kuvan ja tekstin yhdistelmäksi. Sinänsä siinä ei ole mitään ’vikaa’ – se on usein helpointa myös graafikolle asiakastapaamisissa – kunhan kaikki ymmärtävät toisiaan ja puhutaan samasta asiasta.
Tässä tekstissä liikemerkistä puhutaan logona yleisen ymmärrettävyyden takaamiseksi.

Logon suunnittelu

Aloitetaan hinnasta – logon suunnittelun hintaan sisältyy:

Aloituspalaveri
Aloituspalaverissa käydään läpi yrityksesi toimiala ja asiakaskunta (logon ’kohderyhmä’), sekä kartoitetaan mahdolliset omat toiveesi logon suhteen. Erityisen tärkeää on keskustella siitä, mitä haluat logosi viestivän – mitä haluat kertoa yrityksestäsi ja yrityksesi arvoista asiakkaillesi ja mahdollisille tuleville asiakkaille.
Palaveri voidaan järjestää sähköpostitse, webinaarina tai livenä c.e.s design Oy:n työhuoneella.

3-5 logoluonnosta

Aloituspalaverissa käytyjen yksityiskohtien pohjalta suunnittelen yleensä 3-5 logoluonnosta. Pyrin lähestymään yrityksen toimialaa ja logoon haluttua viestiä muutamasta eri tulokulmasta; lisäksi teen usein muutaman erilaisen luonnoksen saman teeman ympärille.
Sinä valitset luonnoksista yhden. Jos se on mielestäsi täydellinen sellaisenaan, teemme siitä kaikki normaalissa yrityskäytössä tarvitut tiedostomuodot – tai tarvittaessa muokkaamme sitä haluttuun suuntaan.

1 korjauskierros

Yllämain. valitsemaasi yhteen logoluonnokseen voidaan tehdä pieniä muutoksia: mm. kirjasintyyppiä, värejä ja sommittelua voidaan usein vähäisesti muokata.

Valmis logo ja sen kaikki tiedostomuodot

Kun logo on kaikin puolin tyydyttävä, toimitan logosta sinulle kaikki tarvitut tiedostomuodot – logo on tämän jälkeen käyttövalmis kaikkiin yrityksesi tarpeisiin.
Hintaan sisältyy logo kaikissa perustiedostomuodoissa: .eps, .pdf, .png, .jpg, negatiivi (ks. tiedostomuodoista lisää seuraavasta kappaleesta).

Tiedostomuodot

Hintaan sisältyy logo kaikissa perustiedostomuodoissa:

vektoritiedosto (.eps ja pdf)

Vektoritiedosto on se versio, joita tarvitaan kaikessa painoon menevässä materiaalissa – sekä myös esim. brodeerauksissa, ikkunteipeissä, tarroissa, liikelahjoissa (silkkipainatukset), jne.
eps.-tiedostoa et välttämättä saa itse omalla koneella auki (vaatii vektorigrafiikkaa lukevan graafisen ohjelmiston), mutta tiedoston voi sellaisenaan lähettää painoon/materiaalin toteuttajalle: kaikissa painoissa on asianmukaiset ohjelmistot,  ja palveluntarjoaja pystyy tiedostoa käyttämään.
HUOM. vektoritiedostoa ei voi käyttää mihinkään muuhun käyttötarkoitukseen – esim. Office-ohjelmiin ja nettiin toimitan aina omat versiot (ks. alla).

Vektoritiedosto on logostasi ’se paras’ versio – vektoritidosto on aina tarkka ja laadukas, koosta riippumatta. Vektoria voi skaalata aivan rajattomasti sekä isommaksi että pienemmäksi laadun siitä kärsimättä (toisin kuin tavallista pikselikuvaa) – vektoritiedosto muodostuu käytännössä matemaattisten kaavojen mukaan muodostetuista viivoista ja kaarista ja ne skaalautuvat täsmälleen yhtä tarkoiksi, halusitpa logon kerrostalon korkuiseksi mainosbanneriin, tienvarsitaulun kokoiseksi kylttiin tai pikkurillinpään kokoiseksi käyntikorttiin.
Tavallinen kuvatiedosto koostuu pienistä pikseleistä ja siksi huomaat, että kuvaa suurennettaessa se muuttuu rakeiseksi (viivat ja rajat ’röpelöityvät’) ja sumeaksi – siksi pikselikuvaa ei voi käyttää mm. useimmissa suurtulosteissa. Monet laitteet ja ohjelmistot (brodeerauskoneet, laserleikkurit jne.) eivät tunnista lainkaan pikselikuvia, vaan osaavat lukea vain vektoriviivaa.

Vektoritiedosto korvaa mm. ennen vanhaan käytetyt mittakaavakuvat, joissa mitat on merkitty mittasuhteina (kuten esim. kartoissa ja arkkitehtuurissa): mittapiirrosten avulla on perinteisesti skaalattu muotoja isommiksi ja pienemmiksi säilyttäen oikeat mittasuhteet. Vektoritiedostossa kaikki tämä tieto on jo ”sisäänrakennettuna” – se skaalautuu aina oikein eikä mittasuhdelaskelmia tarvitse itse tehdä.
Vektoritiedostossa on myös aina cmyk-väriavaruus, jota vaaditaan kaikkiin painotöihin – cmyk taas ei sovellu sähköiseen käyttöön (koska näytöillä väriavaruus on aina rgb).

Logo ei saa koskaan, ikinä, olla pelkästään kuvamuodossa – ammattimaisesti toteutettu logo tehdään aina ensisijaisesti vektorimuotoon ja vasta toissijaisesti siitä työstetään muut tiedostot.
Jos sinulle tarjotaan logoa esim. pelkkänä .jpginä, tekijä ei ole ammattigraafikko. Et tee pelkällä logon kuvatiedostolla mitään – jossain vaiheessa tulet joka tapauksessa tarvitsemaan siitä myös vektoritiedostoa.

.png

on kuvatiedosto sähköiseen käyttöön eli vain ja ainoastaan verkossa käytettäväksi (mail, www-sivut, facebook, instagram, mainosbannerit, jne.).
Tiedostokoko on pieni ja optimoitu nimenomaan netissä käytettäväksi (mm. väriavaruus rgb) – .png ei siis sovellu missään tapauksessa tulostettavaksi tai painotuotteissa käytettäväksi.

Toimitan yleensä useamman erilaisen .png-version: osa on transparentilla taustalla, osa valkoisella. Jokainen kohde vaatii vähän erilaista tiedostoa (esim. profiilikuvat, nettisivut, erilaiset ohjelmat), joten ei auta, kuin kokeilla mikä versio sopii mihinkin parhaiten.
Esim. joissain kohteissa transparentti tausta muuttuu harmaaksi ja näyttää hassulta, tai kuvaa pakataan reilusti ja se pikselöityy – kokeile siinä tapauksessa toista .png-tiedostoa.

.jpg

on ns. tavallinen (yleisimmin käytetty) kuvatiedostomuoto.
Logon kuvatiedostoa voi käyttää missä tahansa, mihin vaaditaan nimenomaan kuvatiedosto; käytännössä siis esim. Office-ohjelmat (esim. PowerPoint tai Word) ja muut kohteet, joihin kuvatiedosto sopii.
Toimitan .jpg-kuvan mahdollisimman isona ja korkearesoluutioisena (kestää tulostuksen aina noin A4-kokoon asti ilman, että reunat alkavat rasteroitua), josta sitä on helppo pienentää tarpeen mukaan. Toisinpäin – pienestä laadukkaaksi ja tarkaksi suurennokseksi – skaalaus ei pikselikuvasta onnistu.

.jpg-kuvassa on aina taustaväri. Kuvatiedoston teknisistä ominaisuuksista (joita en tässä käy läpi) johtuen .jpg-kuvan tausta ei voi koskaan olla ns. läpinäkyä eli transparentti – toisin sanoen, jos sinulla on vaikkapa piirretty punainen sydän, sen taustalla näkyy aina valkoinen ’laatikko’. Jos siis laitat kuvaksi skannaamasi punaisen sydämen mustan taustan päälle PowerPointiin, sydämen ympärillä näkyy valkoinen laatikko. Kuvankäsittelyohjelmilla valkoisen taustan saa pois (muutettua transparentiksi), jolloin kuva muuttuu erilaiseksi tiedostoksi: .jpg-kuvasta tulee tallennusmuodosta riippuen esimerkiksi .psd, .tif, tms.

Miksi tämä sitten on tärkeää ymmärtää?
Siksi, että esim. Office-ohjelmat eivät tunnista transparenttia eli läpinäkyvää taustaa (=muita kuin .jpg-tiedostoja) – Office-ohjelmiin ei voi lisätä edellämainittuja tiedostomuotoja eli käytännössä et voi saada vaikkapa PowerPointin mustaan alatunnisteeseen logoasi valkoisena transparentilla taustalla (niin, että pelkkä logo olisi valkoinen – tai että mustalla taustalla näkyisi pelkkä logo eikä se olisi keskellä valkoista laatikkoa).
Tätä voi yrittää ’kiertää’ muuttamalla kuvankäsittelyohjelmassa logon taustaväriksi saman värin, kuin esim. PowerPointin taustaväri – mutta lopputulos on valitettavasti usein huono: vaikka taustaväri olisi täsmälleen sama, logon ympärillä olevan ’laatikon’ reunat erottuvat selvästi. Tämä siitä johtuen, että Office-ohjelmat puhuvat teknisesti aivan eri kieltä, kuin graafiset ohjelmistot – Office on arjen peruskäyttöön tarkoitettu ohjelmistoperhe, jolla ei ole tarkoitus eikä missään nimessä voi saada aikaan graafisesti ja/tai painoteknisesti laadukasta materiaalia. Officea ei ole tarkoitettu siihen.

Jokainen päättää itse, sopiiko valkoisen ’laatikon’ sisällä oleva logo tummalle taustalle – mutta jos olet samaa mieltä minun kanssani ja koet, että se ei näytä hyvältä, sijoita logo Office-ohjelmissa aina sellaiseen kohtaan, jossa sivun tausta on valkoinen.

.jpg-kuva:
– sopii myös nettiin, mutta tilanteesta riippuen (esim. jos tarvitset transparenttia taustaa) paras versio sähköisiin kanaviin on usein .png
– sopii myös 1:1 toteutettaviin painotöihin, kun resoluutio on vähintään 300 dpi, mutta siitä huolimatta painotöihin vektoriversio on aina paras mahdollinen vaihtoehto

Jotta logosi näyttää aina mahdollisimman hyvältä ja esim. värit pysyvät oikeina, on tärkeää valita aina oikea logotiedosto käyttökohteen mukaan.

negatiivi

Logon negatiivista puhutaan, kun puhutaan logon mustavalkoversioista. Negatiivi on käytännössä kokonaan valkoinen versio logosta, jota käytetään tummalla taustalla parhaan erottuvuuden varmistamiseksi.
Positiivi taas on versio, jossa kaikki logon elementit ovat mustia – siis logon mustavalkoinen versio vaalealla pohjalla käytettäväksi.
Huomioi, että logon mustavalkoinen versio ei ole sama kuin se, että tulostaisit värikuvan toimistotulostimella mustavalkoasetuksilla. Logosta mustavalkoinen versio/versiot tehdään aina erikseen.
Painossa mustavalkoisuutta ei voi toteuttaa niin, että lähetät sinne logon värillisenä versiona ja pyydät painamaan ’mustavalkoisena’ – painokoneissa ei ole ”mustavalkotulostusta”, vaan kaikki värit painetaan juuri sellaisina, kuin ne alkuperäisessä aineistossa ovat. Jos siis tarvitset vaikkapa mustavalkoisen esitteen, sinulla tulee olla koko aineisto valmiiksi mustavalkoisena.
Logosta voidaan tehdä myös ns. harmaasävyversio, jossa logon värit vaihdetaan mustan eri sävyihin (harmaa) – tämä ei kuitenkaan välttämättä aina kuulu automaattisesti logon suunnittelun hintaan, koska musta ja valkoinen versio riittävät lähes mihin tahansa tarpeeseen.

Mikäli logossa on useita värejä, logon ulkonäköön vaikuttaa suuresti se, miten se muutetaan positiiviksi – mikäli logossa on esim. päällekkäisyyksia tai häivytyseroja, mustaksi muuttaminen ei tapahdu ’nappia painamalla’ vaan se voi vaatia paljonkin ajatustyötä. Useimmiten harmaasävyversio on silloin paras vaihtoehto – mutta siinäkin ulkonäköön vaikutetaan paljon sillä, millaiset mustan eri sävyt valitaan.

Tämän vuoksi logon positiivi- ja negatiiviversiot ovat tärkeitä ja kuuluvat ammattimaisesti suunniteltuihin logokokonaisuuksiin.

Miten logo syntyy?

Sitä on mahdoton yksioikoisesti selittää, koska jokaisella suunnittelijalla prosessi ja työvaiheet ovat erilaisia. Joku luonnostelee kynällä, joku piirtää suoraan koneelle, joku työstää luonnoksia vain päässään – osalla on monta eri työvaihetta ensimmäisten luonnosten ja vektorigrafiikan välissä, toiset luonnostelevat pitkään ja hartaasti ja työstävät vasta aivan valmiin logon koneella. Ja niin edelleen.

Ammattitaidolla tehty logo ei kuitenkaan koskaan, ikinä ole ”kikkailua koneella” – se ei ole fonttien kanssa leikittelyä eikä vaikkapa netistä löytyvien valmiiden elementtien pyörittelyä.
Logo on viimeiseen asti yksinkertaistettu, asiakasyrityksen toimialaan ja viestiin nivoutuva, teknisesti viimeistelty ja ajatuksella tehty. Se ei ole taidetta (perinteisessä taiteen määrittelyn mielessä) – eikä sen ole tarkoitus ilmentää tekijäänsä, vaan asiakasyritystä.
Kaikilla logon elementeillä tulee olla funktio, tarkoitus ja idea. Logo ei voi olla kaunis maalaus eikä vain ’kivannäköinen kuva’ – laadukas ja aikaa kestävä logo ei myöskään voi olla vain hyvännäköinen kokoelma kirjaimia kivalla fontilla.

Itse aloitan luonnostelun aina lyijykynällä ja kun muoto alkaa hahmottua, siirryn musteeseen – sen jälkeen jatkan piirtämistä koneella. Usein erilaisia versioita tulee piirrettyä todella paljon, kunnes mahdollisimman yksinkertainen versio on puristettu esiin.
Tämän kappaleen yhteydessä olevista kuvista (KN ja Monikkoperheet) saa pientä osviittaa siitä, miten logot itselläni syntyvät – konkreettisia esimerkkejä siitä, millaisia muita versioita käyttöönotetusta logosta on tehty, mistä työ on lähtenyt liikkeelle, jne. Valmiit, lopulliset logot löydät ylempää.
(Kaikki luonnokset c.e.s design Oy:n omaisuutta.)

Youtube
Vimeo
Google Maps